quinta-feira, 23 de setembro de 2010

Fauna de ximnasio

Meu gozo nun pozo

Equipamento

Hiperespecialización precaria

Explotación laboral

De ilusións tamén se vive

Tempo libre

Aventuras acuáticas

Regalo de cabodeano

Madrugón burocrático

Tráfico na ría